Seminaris tècnics d’edificació

  • Seminaris presencials a l’Institut de Vic
  • Places limitades (Grups amb un màxim de 20 alumnes)
  • Ensenyamet públic.
  • Aules informatitzades
 LIDERLIDER: Introducció a LIDER HE1. Justificació del compliment de l’exigència de la limitació de la demanda energètica dels edificis, seguint l’opció general utilitzant el programa LÍDER. Realització d’un cas pràctic.
 CALENER: Introducció a CALENER VYP per a la qualificació energètica d’edificis. Procediment de Certificació i Registre energètics. Realització d’un cas pràctics.
 DIBUIX EN 3D AMB PROGRAMARI GRATUÏT: Modelat de volums, Importació de components, Integració de Fotografia real i dibuix 3D, estudis d’insolació, esquemes d’instal·lacions en 3D. Realització de cassos pràctics.
 TOPOGRAFIA: Aprenentatge de l’us bàsic d’aparells topogràfics: Nivell, Taquímetre, Estació Total. Realització pràctica d’aixecaments topogràfics i replanteigs.

PREUS

Taxes fixades per a l’ensenyament públic pel Departament d’Ensenyament.

HORARIS

Una sessió setmanal en horari de tarda durant 10 setmanes seguides entre setembre de 2012 i juny de 2013.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

Places limitades. Per tal d’accedir als seminaris cal fer preinscripció i matrícula.

La preinscripció serà entre els dies 29 de maig i 9 de juny de 2012. Per a la preinscripció cal portar DNI, Targeta Sanitària, Titulació que permeti l’accés (Batxillerat, prova d’accés, FP de segon grau o Titulació universitària) i Sol·licitud de preinscripció (original i còpia).

El període de matrícula ordinària serà del 2 al 10 de Juliol de 2012

MARC DELS SEMINARIS

Aquests seminaris estan emmarcats en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes d’edificació que s’imparteix a l’Institut de Vic i corresponen cada un a una Unitat Formativa d’un Mòdul Professional del Cicle.

TITULACIÓ

Un certificat oficial expedit pel departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya acreditarà la superació de la unitat formativa corresponent a cada seminari.

INFORMACIÓ

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Vic

Av. Sant Bernat Calbó, 8
C. Doctor Fleming, s/n 08500 Vic
Telèfon: 938 891 878

DEPARTAMENT D’EDIFICACIÓ I OBRES
Telèfon del coordinador dels seminaris: 610 520 006
e-mail: edificacio@ivic.cat

DESCARREGA VERSIÓ PER IMPRIMIR

Anuncis